Chọn lọc :
PSS Sleman
0
45+1'
0
Madura United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.70 2.28 2.42 0.88 -0.25 0.98 1.04 1.25 0.80
Ladbrokes 3.70 2.35 2.50 4.00 2.50 0.17
Bet365 4.00 2.40 2.30 0.88 -0.25 0.93 1.00 1.25 0.80
SNAI 3.55 3.25 1.90
William hill 4.00 2.30 2.30 1.05 2.50 0.70
Betway
Easybet 3.70 2.28 2.40 0.88 -0.25 0.98 1.04 1.25 0.80
Wade 3.75 2.30 2.50 0.72 -0.25 0.97 0.87 1.25 0.80
Mansion88 3.85 2.28 2.38 0.90 -0.25 0.94 0.97 1.25 0.85
Interwetten 3.75 2.35 2.50 1.20 1.50 0.55
10Bet 3.50 2.30 2.45 0.67 -0.25 0.91 0.87 1.25 0.70
188Bet 3.70 2.28 2.42 0.89 -0.25 0.99 1.05 1.25 0.81
12Bet 3.80 2.31 2.36 0.92 -0.25 0.92 0.93 1.25 0.89
Sbobet 4.30 2.31 2.19 0.90 -0.25 0.94 0.97 1.25 0.85
WewBet 3.77 2.33 2.34 0.87 -0.25 0.97 0.97 1.25 0.85
18Bet 4.10 2.30 2.30 0.84 -0.25 0.90 0.97 1.25 0.78
Pinnacle 4.12 2.26 2.38 0.81 -0.25 0.92 1.00 1.25 0.76
HK
PSM Makassar
1
45'
1
Persita Tangerang
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.10 2.48 2.54 1.21 0.00 0.68 0.77 3.25 1.07
Ladbrokes 3.10 2.37 2.70 0.22 2.50 2.90
Bet365 3.10 2.60 2.60 1.08 0.00 0.73 1.05 3.50 0.75
SNAI 1.70 3.55 4.25
William hill 3.30 2.45 2.45 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 3.10 2.48 2.50 1.22 0.00 0.68 1.07 3.50 0.77
Wade 3.25 2.45 2.63 1.04 0.00 0.67 0.70 3.25 0.98
Mansion88 3.15 2.48 2.51 1.13 0.00 0.72 1.06 3.50 0.76
Interwetten 3.20 2.55 2.60 2.75 4.50 0.20
10Bet 3.00 2.45 2.60 0.61 -0.25 1.00 0.89 3.50 0.68
188Bet 3.10 2.48 2.54 1.17 0.00 0.73 0.78 3.25 1.08
12Bet 3.00 2.47 2.60 1.06 0.00 0.78 1.06 3.50 0.76
Sbobet 3.00 2.41 2.69 1.12 0.00 0.73 1.05 3.50 0.77
WewBet 1.56 3.35 5.45 0.77 -0.25 1.07 1.00 2.50 0.82
18Bet 3.05 2.60 2.60 1.09 0.00 0.69 1.05 3.50 0.71
Pinnacle 3.51 2.35 2.53 0.70 -0.25 1.07 0.79 3.25 0.95
HK
Aizawl FC
0
29'
0
Neroca
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.23 2.56 3.55 0.90 0.25 0.94 0.97 1.50 0.85
Ladbrokes 1.80 3.25 3.90 0.95 2.50 0.75
Bet365 2.25 2.75 3.75 0.88 0.25 0.93 0.95 1.50 0.85
SNAI 1.77 3.30 4.25
William hill 2.15 2.60 3.75 0.85 2.50 0.85
Betway
Easybet 2.21 2.60 3.50 0.90 0.25 0.94 0.97 1.50 0.85
Wade 2.30 2.63 3.90 0.84 0.25 0.83 0.85 1.50 0.80
Mansion88 2.20 2.46 3.85 0.91 0.25 0.93 0.94 1.50 0.88
Interwetten 2.20 2.55 3.95 2.60 2.50 0.25
10Bet 2.15 2.45 3.90 0.77 0.25 0.79 0.76 1.50 0.80
188Bet 2.21 2.58 3.60 0.90 0.25 0.96 0.97 1.50 0.87
12Bet 2.20 2.48 3.80 0.90 0.25 0.94 0.91 1.50 0.91
Sbobet 2.16 2.44 4.00 0.99 0.25 0.85 0.97 1.50 0.85
WewBet 2.13 2.53 3.50 0.93 0.25 0.91 0.98 1.50 0.84
18Bet 2.20 2.65 3.80 0.85 0.25 0.90 0.91 1.50 0.84
Pinnacle 1.89 3.39 4.46 0.89 0.50 0.95 0.83 2.25 1.02
HK
FC Gagra
chưa
Spaeri FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.32 3.25 2.62 1.06 0.25 0.70 1.06 2.50 0.70
Ladbrokes 2.37 3.00 2.70 1.00 2.50 0.73
Bet365 2.25 3.10 2.88 1.03 0.25 0.78 0.83 2.25 0.98
SNAI
William hill 2.00 3.25 3.25 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 2.32 3.20 2.60 1.06 0.25 0.68 1.04 2.50 0.69
Wade
Mansion88 2.18 3.15 2.97 0.96 0.25 0.80 0.99 2.50 0.77
Interwetten 2.25 3.15 2.90 0.85 2.50 0.80
10Bet
188Bet 2.32 3.25 2.62 1.06 0.25 0.70 1.01 2.50 0.75
12Bet 2.21 3.10 2.96 0.98 0.25 0.78 1.05 2.50 0.71
Sbobet
WewBet
18Bet 2.20 3.15 2.85 1.01 0.25 0.76 1.07 2.50 0.72
Pinnacle 2.36 3.12 3.06 1.03 0.25 0.81 1.03 2.50 0.81
HK
Jamalpur Kacharipara Akadas (w)
chưa
FC Brahamnbaria (W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.40 4.50 5.50
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.40 4.50 5.50 0.90 1.25 0.86 0.93 3.25 0.83
Pinnacle
HK
Lechia Gdansk (Youth)
chưa
Arka Gdynia (Youth)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.60 4.45 1.48 0.96 -1.00 0.80 0.80 3.25 0.96
Ladbrokes
Bet365 4.75 4.20 1.50 1.00 -1.00 0.80 0.80 3.25 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet 4.60 4.45 1.48 0.97 -1.00 0.79 0.81 3.25 0.95
12Bet
Sbobet
WewBet 4.09 3.69 1.45 0.98 -1.00 0.78 0.96 3.50 0.80
18Bet 4.70 4.30 1.49 0.97 -1.00 0.80 0.80 3.25 0.97
Pinnacle 4.60 4.70 1.53 1.01 -1.00 0.79 0.99 3.50 0.81
HK
Adana Demirspor
chưa
FK Liepaja
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Student Union FC
chưa
Rebels FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Trau FC
chưa
Minerva Academy
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.99 3.35 2.14 0.94 -0.25 0.90 1.02 2.50 0.80
Ladbrokes 3.10 3.10 2.15 0.95 2.50 0.75
Bet365 3.10 3.25 2.15 0.93 -0.25 0.88 1.03 2.50 0.78
SNAI
William hill 3.10 3.10 2.15 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 3.00 3.40 2.12 0.94 -0.25 0.90 1.02 2.50 0.80
Wade 3.20 3.25 2.20 0.91 -0.25 0.91 1.02 2.50 0.80
Mansion88 3.15 3.20 2.03 0.96 -0.25 0.88 1.03 2.50 0.79
Interwetten 3.10 3.15 2.15 0.95 2.50 0.70
10Bet 3.00 3.20 2.15 0.86 -0.25 0.87 0.97 2.50 0.73
188Bet 2.99 3.35 2.14 0.95 -0.25 0.91 1.03 2.50 0.81
12Bet 3.15 3.20 2.03 0.96 -0.25 0.88 1.03 2.50 0.79
Sbobet 3.05 3.20 2.08 0.93 -0.25 0.91 1.02 2.50 0.80
WewBet 2.95 3.08 2.18 0.91 -0.25 0.93 1.05 2.50 0.77
18Bet 3.10 3.35 2.20 0.90 -0.25 0.87 0.99 2.50 0.76
Pinnacle 3.23 3.41 2.27 0.90 -0.25 0.95 0.80 2.25 1.05
HK
Gran Pena
chưa
Rapido de Bouzas
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.11 2.87 3.05 0.86 0.25 0.84 0.93 2.25 0.77
Ladbrokes 2.15 2.90 3.20 1.25 2.50 0.57
Bet365 2.25 3.30 2.75 1.03 0.25 0.78 0.88 2.25 0.93
SNAI
William hill 2.30 2.90 3.00 1.25 2.50 0.60
Betway
Easybet 2.09 2.90 3.00 0.86 0.25 0.86 0.96 2.25 0.75
Wade
Mansion88 2.17 2.90 3.10 0.93 0.25 0.83 0.99 2.25 0.77
Interwetten 2.30 2.80 3.15 1.10 2.50 0.60
10Bet 2.35 2.60 3.10 0.99 0.25 0.72 0.88 2.25 0.81
188Bet 2.11 2.87 3.05 0.87 0.25 0.83 0.94 2.25 0.76
12Bet 2.17 2.90 3.10 0.93 0.25 0.83 0.99 2.25 0.77
Sbobet 0.57 0.00 1.23 0.95 2.25 0.81
WewBet 2.26 2.98 2.91 0.99 0.25 0.85 0.96 2.25 0.86
18Bet 2.25 2.95 3.00 0.99 0.25 0.78 0.91 2.25 0.85
Pinnacle 2.39 2.64 3.18 1.01 0.25 0.74 0.87 2.25 0.85
HK
Racing Villalbes
chưa
CD Barco
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.89 3.25 3.20 0.89 0.50 0.81 0.92 2.50 0.78
Ladbrokes 1.91 3.20 3.50 0.95 2.50 0.80
Bet365 1.83 3.40 3.60 0.90 0.50 0.90 0.98 2.50 0.83
SNAI
William hill 1.95 3.10 3.60 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 1.87 3.30 3.20 0.89 0.50 0.83 0.95 2.50 0.76
Wade
Mansion88 1.92 3.25 3.45 0.92 0.50 0.84 0.99 2.50 0.77
Interwetten 1.95 3.20 3.60 0.90 2.50 0.75
10Bet 1.90 3.15 3.55 0.90 0.50 0.80 0.93 2.50 0.77
188Bet 1.89 3.25 3.20 0.90 0.50 0.80 0.93 2.50 0.77
12Bet 1.92 3.25 3.45 0.92 0.50 0.84 0.99 2.50 0.77
Sbobet 0.92 0.50 0.84 0.94 2.50 0.82
WewBet 1.93 3.19 3.40 0.95 0.50 0.89 0.98 2.50 0.84
18Bet 1.90 3.30 3.60 0.91 0.50 0.85 0.97 2.50 0.79
Pinnacle 1.91 3.19 3.64 0.91 0.50 0.82 0.95 2.50 0.77
HK
AD Cartaya
chưa
CD Gerena
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.75 3.15 1.76 0.94 -0.50 0.76 0.90 2.25 0.80
Ladbrokes 4.25 3.10 1.80 1.25 2.50 0.57
Bet365 4.00 3.30 1.85 0.98 -0.50 0.83 0.95 2.25 0.85
SNAI
William hill 4.33 3.10 1.80 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 3.70 3.20 1.74 0.94 -0.50 0.78 0.92 2.25 0.78
Wade
Mansion88 4.15 3.05 1.81 0.95 -0.50 0.81 0.97 2.25 0.79
Interwetten 4.20 3.15 1.83 1.20 2.50 0.55
10Bet 3.80 3.35 1.76 0.93 -0.50 0.77 0.91 2.25 0.79
188Bet 3.75 3.15 1.76 0.95 -0.50 0.75 0.91 2.25 0.79
12Bet 4.15 3.05 1.81 0.95 -0.50 0.81 0.97 2.25 0.79
Sbobet 1.01 -0.50 0.75 1.02 2.25 0.74
WewBet 3.88 3.10 1.84 1.02 -0.50 0.82 1.00 2.25 0.82
18Bet 4.00 3.25 1.82 0.96 -0.50 0.81 0.94 2.25 0.82
Pinnacle 3.87 3.38 1.79 0.94 -0.50 0.79 0.88 2.25 0.83
HK
CD Rota
chưa
Coria CF
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 3.10 2.90 2.25 1.30 2.50 0.53
Bet365 3.10 2.90 2.25 0.83 -0.25 0.98 0.85 2.00 0.95
SNAI
William hill 3.20 2.80 2.25 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet
Wade
Mansion88 3.15 2.94 2.19 0.81 -0.25 0.95 0.85 2.00 0.91
Interwetten 3.20 2.85 2.25 1.30 2.50 0.50
10Bet 3.10 2.80 2.25 0.78 -0.25 0.91 0.94 2.25 0.76
188Bet
12Bet 3.15 2.94 2.19 0.81 -0.25 0.95 0.85 2.00 0.91
Sbobet 0.80 -0.25 0.96 1.01 2.25 0.75
WewBet
18Bet 3.15 2.90 2.25 0.82 -0.25 0.95 0.96 2.25 0.78
Pinnacle 3.16 2.85 2.25 0.81 -0.25 0.92 0.96 2.25 0.77
HK
Malaga B
chưa
UD Torre del Mar
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.85 3.10 3.90 1.05 2.50 0.67
Bet365 1.80 3.50 3.60 0.85 0.50 0.95 0.80 2.25 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.78 3.50 3.60 0.84 0.50 0.88 0.74 2.25 0.99
Wade
Mansion88 1.82 3.20 3.90 0.82 0.50 0.94 0.77 2.25 0.99
Interwetten 1.83 3.25 3.95 0.95 2.50 0.70
10Bet 1.80 3.25 3.80 0.81 0.50 0.88 0.76 2.25 0.94
188Bet
12Bet 1.82 3.20 3.90 0.82 0.50 0.94 0.77 2.25 0.99
Sbobet 0.88 0.50 0.88 0.81 2.25 0.95
WewBet
18Bet 1.81 3.30 3.90 0.83 0.50 0.94 0.78 2.25 0.99
Pinnacle 1.81 3.30 3.89 0.81 0.50 0.92 0.76 2.25 0.97
HK
Torredonjimeno
chưa
Atletico Porcuna CF
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.91 3.10 3.70 1.10 2.50 0.67
Bet365 1.85 3.30 3.60 0.93 0.50 0.88 0.83 2.25 0.98
SNAI
William hill 1.91 3.00 4.00 1.05 2.50 0.70
Betway
Easybet 1.83 3.30 3.60 0.92 0.50 0.80 0.76 2.25 0.97
Wade
Mansion88 1.89 3.20 3.60 0.89 0.50 0.87 0.78 2.25 0.98
Interwetten
10Bet 1.86 3.10 3.75 0.86 0.50 0.82 0.76 2.25 0.93
188Bet
12Bet 1.89 3.20 3.60 0.89 0.50 0.87 0.78 2.25 0.98
Sbobet 0.94 0.50 0.82 0.84 2.25 0.92
WewBet
18Bet 1.87 3.20 3.70 0.90 0.50 0.87 0.79 2.25 0.97
Pinnacle 1.87 3.16 3.84 0.87 0.50 0.85 0.77 2.25 0.96
HK
CD Bullense
chưa
Alcantarilla
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.56 2.80 2.49 0.88 0.00 0.82 0.83 2.00 0.87
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.50 2.80 2.47 0.88 0.00 0.84 0.87 2.00 0.85
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet 2.75 2.70 2.55 0.92 0.00 0.78 0.82 2.00 0.87
188Bet 2.56 2.80 2.49 0.89 0.00 0.81 0.84 2.00 0.86
12Bet
Sbobet
WewBet 2.64 2.85 2.55 0.96 0.00 0.88 0.90 2.00 0.92
18Bet 2.65 2.80 2.55 0.91 0.00 0.81 0.84 2.00 0.88
Pinnacle 2.77 2.77 2.57 0.93 0.00 0.79 0.84 2.00 0.88
HK
Almeria B
chưa
Motril
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.50 3.80 5.50 0.90 1.00 0.90 1.00 2.75 0.80
SNAI
William hill 1.53 3.90 4.50 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 1.48 3.80 5.50 0.89 1.00 0.83 0.91 2.75 0.79
Wade
Mansion88
Interwetten 1.57 3.70 5.00 0.70 2.50 0.95
10Bet 1.54 3.65 5.00 0.93 1.00 0.76 0.93 2.75 0.76
188Bet
12Bet
Sbobet 1.00 1.00 0.76 1.01 2.75 0.75
WewBet
18Bet 1.57 3.70 5.00 0.93 1.00 0.84 0.98 2.75 0.79
Pinnacle 1.55 3.68 5.10 0.95 1.00 0.78 0.95 2.75 0.78
HK
Arenas Armilla
chưa
CD El Palo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 3.40 3.20 1.95 0.87 2.50 0.83
Bet365 3.60 3.40 1.85 0.88 -0.50 0.93 0.90 2.50 0.90
SNAI
William hill 2.90 3.25 2.15 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet 3.60 3.40 1.83 1.02 -0.25 0.72 0.83 2.50 0.89
Wade
Mansion88 3.40 3.30 1.91 1.03 -0.25 0.73 0.95 2.50 0.81
Interwetten 3.35 3.25 2.00 0.85 2.50 0.80
10Bet 3.30 3.30 1.90 0.78 -0.50 0.91 0.86 2.50 0.83
188Bet
12Bet 3.40 3.30 1.91 1.03 -0.25 0.73 0.95 2.50 0.81
Sbobet 0.81 -0.50 0.95 0.93 2.50 0.83
WewBet
18Bet 3.50 3.35 1.89 0.86 -0.50 0.90 0.90 2.50 0.86
Pinnacle 3.59 3.42 1.85 0.88 -0.50 0.85 0.85 2.50 0.87
HK
Conil CF
chưa
Cordoba B
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 3.50 3.00 2.00 1.25 2.50 0.57
Bet365 3.50 3.20 1.95 0.78 -0.50 1.03 1.03 2.25 0.78
SNAI
William hill 3.60 2.88 2.05 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 3.50 3.20 1.93 0.77 -0.50 0.94 0.94 2.25 0.77
Wade
Mansion88 3.50 3.05 1.98 0.99 -0.25 0.77 0.73 2.00 1.03
Interwetten
10Bet 3.40 2.95 2.05 0.96 -0.25 0.75 0.72 2.00 0.99
188Bet
12Bet 3.50 3.05 1.98 0.99 -0.25 0.77 0.73 2.00 1.03
Sbobet
WewBet
18Bet 3.50 3.10 2.00 0.99 -0.25 0.77 1.02 2.25 0.75
Pinnacle 3.48 2.98 2.04 0.98 -0.25 0.76 0.74 2.00 1.01
HK
Baleares
chưa
SD Logrones
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.95 2.94 3.75 0.95 0.50 0.87 1.03 2.00 0.77
Ladbrokes 1.91 2.87 4.20 1.50 2.50 0.44
Bet365 1.85 3.20 3.80 0.93 0.50 0.88 1.03 2.00 0.78
SNAI
William hill 1.95 2.90 4.20 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 1.93 2.90 3.70 0.95 0.50 0.87 1.03 2.00 0.77
Wade 1.90 2.90 4.00 0.93 0.50 0.83 0.98 2.00 0.80
Mansion88 1.89 3.00 3.85 0.89 0.50 0.91 1.04 2.00 0.76
Interwetten 1.90 3.05 3.95 0.55 1.50 1.20
10Bet 1.90 2.95 3.95 0.92 0.50 0.82 0.92 2.00 0.78
188Bet 1.95 2.94 3.75 0.96 0.50 0.88 1.04 2.00 0.78
12Bet 1.89 3.00 3.85 0.89 0.50 0.91 1.04 2.00 0.76
Sbobet 2.04 3.10 3.25 1.05 0.50 0.75 0.94 2.00 0.86
WewBet 1.96 2.88 3.69 1.00 0.50 0.84 1.02 2.00 0.80
18Bet 1.90 3.05 4.10 0.90 0.50 0.87 1.00 2.00 0.78
Pinnacle 1.93 2.99 4.70 0.93 0.50 0.90 0.99 2.00 0.84
HK
AD Ceuta
chưa
UD San Sebastian Reyes
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.20 2.83 2.21 0.93 -0.25 0.89 0.97 2.00 0.83
Ladbrokes 3.25 2.80 2.20 1.45 2.50 0.50
Bet365 3.10 3.10 2.25 0.88 -0.25 0.93 0.98 2.00 0.83
SNAI 3.20 2.85 2.25
William hill
Betway
Easybet 3.20 2.80 2.19 0.93 -0.25 0.89 0.97 2.00 0.83
Wade 3.20 2.88 2.15 0.87 -0.25 0.90 0.93 2.00 0.85
Mansion88 3.05 2.93 2.21 0.94 -0.25 0.86 0.98 2.00 0.82
Interwetten 3.15 2.90 2.25 0.50 1.50 1.30
10Bet 3.10 2.90 2.25 0.80 -0.25 0.94 0.83 2.00 0.86
188Bet 3.20 2.83 2.21 0.94 -0.25 0.90 0.98 2.00 0.84
12Bet 3.05 2.93 2.21 0.94 -0.25 0.86 0.70 1.75 1.11
Sbobet 2.94 3.05 2.22 0.90 -0.25 0.90 0.88 2.00 0.92
WewBet 3.18 2.85 2.12 0.96 -0.25 0.88 0.96 2.00 0.86
18Bet 3.30 2.90 2.25 0.86 -0.25 0.91 0.94 2.00 0.82
Pinnacle 3.39 2.87 2.37 0.84 -0.25 1.00 0.95 2.00 0.87
HK
Silva SD
chưa
CSD Arzua
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 2.10 3.00 3.25 1.15 2.50 0.61
Bet365 2.05 3.25 3.20 0.83 0.25 0.98 0.85 2.25 0.95
SNAI
William hill 2.10 3.00 3.40 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet
Wade
Mansion88 2.02 3.20 3.25 0.83 0.25 0.93 0.82 2.25 0.94
Interwetten 2.05 3.10 3.30 1.05 2.50 0.65
10Bet 2.10 2.95 3.25 0.79 0.25 0.91 0.80 2.25 0.89
188Bet
12Bet 2.02 3.20 3.25 0.83 0.25 0.93 0.82 2.25 0.94
Sbobet 0.86 0.25 0.90 0.87 2.25 0.89
WewBet
18Bet 2.05 3.15 3.25 0.82 0.25 0.95 0.83 2.25 0.94
Pinnacle 2.08 3.02 3.33 0.79 0.25 0.93 0.81 2.25 0.92
HK
Bali United
chưa
Bhayangkara Surabaya United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.59 3.60 4.70 0.84 0.75 0.98 0.84 2.25 0.96
Ladbrokes 1.60 3.40 5.20 1.05 2.50 0.67
Bet365 1.65 3.50 4.50 0.83 0.75 0.98 0.80 2.25 1.00
SNAI 1.60 3.55 5.00
William hill 1.60 3.50 5.00 1.05 2.50 0.70
Betway
Easybet 1.59 3.60 4.70 0.86 0.75 1.00 0.86 2.25 0.98
Wade 1.60 3.40 5.00 0.83 0.75 0.95 0.80 2.25 1.00
Mansion88 1.62 3.65 4.30 0.82 0.75 1.02 0.78 2.25 1.04
Interwetten 1.65 3.55 4.60 0.95 2.50 0.70
10Bet 1.60 3.60 4.90 0.79 0.75 0.95 0.95 2.50 0.75
188Bet 1.59 3.60 4.70 0.85 0.75 0.99 0.85 2.25 0.97
12Bet 1.66 3.55 4.10 0.88 0.75 0.96 0.78 2.25 1.04
Sbobet 1.62 3.70 4.30 0.85 0.75 0.99 0.98 2.50 0.84
WewBet 1.64 3.41 4.58 0.83 0.75 1.01 1.03 2.50 0.79
18Bet 1.59 3.50 4.90 0.82 0.75 0.95 0.79 2.25 0.98
Pinnacle 1.54 3.54 5.52 1.01 1.00 0.74 0.95 2.50 0.78
HK
Parma
chưa
Benevento
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.84 3.30 3.80 0.84 0.50 0.96 0.80 2.25 0.90
Crown 1.88 3.40 3.90 0.88 0.50 0.99 0.91 2.25 0.96
Ladbrokes 1.80 3.10 4.00 1.15 2.50 0.61
Bet365 1.73 3.50 4.00 0.85 0.50 1.00 0.93 2.25 0.93
SNAI 1.85 3.45 4.25
William hill 1.85 3.30 4.33 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 1.86 3.40 3.90 0.88 0.50 1.02 0.91 2.25 0.97
Wade 1.90 3.40 4.40 0.87 0.50 0.98 0.91 2.25 0.93
Mansion88 1.88 3.35 4.00 0.88 0.50 1.04 0.94 2.25 0.96
Interwetten 1.90 3.50 4.10 0.80 0.50 0.90 1.10 2.50 0.65
10Bet 1.86 3.40 4.15 0.86 0.50 0.96 0.86 2.25 0.92
188Bet 1.88 3.40 3.90 0.89 0.50 1.03 0.92 2.25 0.98
12Bet 1.88 3.35 4.00 0.88 0.50 1.04 0.94 2.25 0.96
Sbobet 1.87 3.45 3.95 0.88 0.50 1.04 0.96 2.25 0.94
WewBet 1.84 3.40 4.03 0.88 0.50 1.04 0.94 2.25 0.96
18Bet 1.89 3.40 4.20 0.87 0.50 0.98 0.91 2.25 0.94
Pinnacle 1.92 3.48 4.54 0.92 0.50 0.99 0.93 2.25 0.95
HK
Moadon Sport Tira
chưa
Ihud Bnei Shefaram
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.88 2.75 2.50 1.00 0.00 0.80 0.80 2.25 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.90 2.80 2.48 0.99 0.00 0.79 0.79 2.25 0.99
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.85 2.85 2.45 0.98 0.00 0.79 0.82 2.25 0.95
Pinnacle 2.91 2.73 2.62 0.99 0.00 0.79 0.86 2.25 0.91
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác